Netwerk van advocaten
Nieuws
Verkeersrecht
28.12.2015
Teaser

Binnenkort geen omslachtige en tijdrovende bloedproef meer na een positieve speekseltest, maar een speekselanalyse. Ruim 5 jaar nadat de wetgever de speekseltest op drugs in het verkeer heeft ingevoerd, staan de regels voor de uitvoering van de speekselanalyse op punt. ...meer 

28.12.2015
Teaser

Vanaf 11 december 2016 moet iedere bromfiets en lichte vierwieler dat in het verkeer wordt gebracht, voorzien zijn van een nummerplaat. ...meer 

12.05.2015
Teaser

Chauffeurs die op bevel van de rechter alleen nog mogen rijden met een voertuig uitgerust met een alcoholslot, krijgen binnenkort code 69 op hun rijbewijs. Europa voert deze geharmoniseerde rijbewijscode in om lidstaten beter bekend te maken met het alcoholslot. De Europese Commissie wil immers dat de lidstaten meer en vaker voor deze optie kiezen om rijden onder invloed tegen te gaan. ...meer 

07.08.2014
Teaser

Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod. Via een KB van 21 juli 2014 zijn de eerdere fouten bij de uitvoering van de wet van 9 maart 2014 rechtgezet. ...meer 

14.03.2014
Teaser

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het fileleed in ons land te verminderen. Overtreders riskeren een boete! ...meer 

04.07.2013
Teaser

Wie geen parkeerticket koopt of een parkeerplaats inneemt die is voorbehouden voor bewoners riskeert vanaf 8 juli 2013 een wielklem op zijn voertuig. Hiermee wil de federale regering vooral eigenaars van auto’s met buitenlandse nummerplaten dwingen de parkeerregels te volgen. De praktijk wijst immers uit dat vooral deze bestuurders hun parkeerboetes niet betalen. ...meer 

06.06.2012
Teaser

Sinds 14 april 2012 is het eenvoudiger buitenlandse geldboetes in België te innen. ...meer 

29.05.2011
Teaser

Het Hof van Cassatie heeft op 7 februari 2011 beslist dat de werkgever automatisch als rechtshebbende te beschouwen is.


...meer 

22.11.2010
Teaser

Het Hof van cassatie heeft op 7 juni 2010 beslist dat de WAM-verzekeraar zijn verhaalsrecht tegen de verzekerde alleen mag uitoefenen indien de verzekerde ook aansprakelijk is. weggebruiker betaald heeft. ...meer 

22.11.2010
Teaser

Vanaf 1 oktober speekseltest door Belgische politie. ...meer 

12.03.2010
Teaser

Het treinongeval van Buizingen doet nadenken over het statuut van een trein in het kader van het verkeer en de vergoedingsregels bij ongeval. ...meer 

13.01.2010
Teaser

Een voertuig staat 'hinderlijk en verkeerd' geparkeerd. Vooraleer de takeldienst ter plaatse komt, daagt de bestuurder van het overtredend voertuig op. Hij wordt door de Politierechtbank veroordeeld tot een boete voor het verkeerd parkeren en tot het betalen van de 'verplaatsingskosten' van de takeldienst. ...meer 

02.03.2008
Teaser

Op grond van art. 59 § 1 van de Wegverkeerswet kan de controle van alcoholintoxicatie ondermeer gebeuren bij iedereen op de openbare weg en ook buiten de openbare weg, bij de vermoedelijke dader van een verkeersongeval.

...meer 

17.11.2007
Teaser

De wet van 27.04.2007 (BS 08.05.2007) heeft een nieuw artikel 34 in de wet op de arbeidsovereenkomsten ingevoerd dat bepaalt dat de definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval niet uit zichzelf een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht (dus zonder betaling van een vergoeding). ...meer 

24.10.2007
Teaser

De politierechter van Mechelen beoordeelde de verantwoordelijkheid van de ouders voor een fout van hun fietsende kind.

...meer 

22.03.2007
Teaser

Sinds een maart 2007 is de voorrang van rechts altijd van toepassing, ook bij een overtreding door degene die van rechts komt, behalve als men uit een verboden richting komt.

...meer 

18.09.2006
Teaser

Op basis van een Koninklijk Besluit van 9.5.2006 is het sinds 18.5.2006 niet meer nodig de fietslichten op de fiets te installeren.
...meer 

18.09.2006
Teaser

Een Koninklijk besluit van 1.9.2006 (Belgisch Staatsblad van 6.9.2006) regelt de invoering van een rijbewijs categorie G voor land- en bosbouwvoertuigen vanaf 15.9.2006 voor het besturen op de openbare weg. ...meer